Info

Prijzen voor therapie

Prijslijst voor zakelijke coaching

Vergoedingen

Verhindering en klachten

verhelderende links

_________________________________________________________________________________________________

 

Consult/sessie                            Tijd                          Prijs excl. BTW                  Prijs incl. BTW

 

Consult individuele therapie         90 min                      € 145,00                              € 175,45

 

Consult relatietherapie met

2 personen en 1 therapeut           90 min                      € 150,00                              € 181,50

 

Telefonisch en e-mail consult       15 min                      € 25,00                                €   30,25

 

Toeslag voor de avonduren: 10%.

Als een sessie langer dan 90 min. duurt, dan stijgt de prijs evenredig.

Voor oriënterende gesprekken of intake-gesprekken gelden dezelfde tarieven als voor gewone consulten/sessies.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Wijze van betalen en eventueel declareren:

 

De kosten worden achteraf rechtstreeks bij jou in rekening gebracht. Een klein deel van dat bedrag is terug te vragen bij de aanvullende ziektekosten verzekering (alternatieve zorg).  Meestal is er ook een maximum aan het totaal bedrag dat uitgekeerd wordt. Je kunt dit informeren bij je verzekering. Het geldt voor Gestalttherapie NVAGT AGB code zorgverlener 94-011178.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Prijslijst voor zakelijke coaching

 

Zakelijke diensten per uur (sessies van minimaal 6 kwartier) excl. BTW.

 

Businesscoaching            € 130/uur

 

Supervisie                        € 100/uur

 

Toeslag voor avonduren +10%

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Mogelijkheden met zakelijke kosten om te gaan.

 

 • Wil je je verder ontwikkelen in werk/carrière, vraag dan je werkgever om een scholingsbudget.
 • Ben je toe aan heroriëntatie rond je baan, vraag dan je werkgever om een financiële ondersteuning.
 • Heb je een uitkering, vraag dan de uitkeringsinstantie, UWV, gemeente of je werkgever of je in aanmerking komt voor een re-integratiebudget.
 • Heb je een eigen bedrijf en wil je begeleiding bij je werk, onderzoek dan in hoeverre je vanuit je bedrijf de kosten kunt betalen, met de mogelijke aftrekposten van dien.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Verder over vergoedingen…

 

Gestalttherapie

 

 • Therapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed.
 • Zie het overzicht van zorgwijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie#vergoedingen.
 • Check voor de zekerheid bij je verzekeraar en vermeld dat Geertsen Consultancy lid is van de beroepsvereniging NVAGT onder de koepel NAP en AGB-code zorgverlener 94-0111278.
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
 • Indien je een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) hebt, kan dat misschien (mede) gebruikt worden voor de therapiekosten.
 • Zowel bij therapie als bij coaching zijn werkgevers (i.v.m. Arbowetgeving) vaak bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.
 • (Deels) niet vergoede facturen zijn als persoonlijke aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting (er geldt een drempelbedrag). Een doorverwijzing van je huisarts geeft de aftrekpost extra legitimiteit.

 

Coaching, leertherapie en supervisie

 

 • Ook de kosten voor coaching, leertherapie en supervisie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).
 • Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, zijn coaching, leertherapie en supervisie als beroepskosten aftrekbaar van de winst.
 • Je werkgever heeft misschien een scholingsbudget waar je een beroep op kan doen.
 • Is coaching of supervisie je door je werkgever aangeraden en/of aangeboden, dan is het gebruikelijk dat wij een offerte voor je werkgever maken.

 

Wie de kosten ook vergoedt, in het licht van mijn geheimhoudingsethiek zal ik zonder jouw inhoudelijke toestemming nooit vertrouwelijke informatie over je verstrekken.

 

Zakelijke diensten per uur (sessies van minimaal 6 kwartier) excl. BTW

 

Businesscoaching                                               € 130/uur

 

Supervisie                                                           € 100/uur

 

Toeslag voor avonduren                                     +10%

 

 

Mogelijkheden met zakelijke kosten om te gaan.

 

 • Wil je je verder ontwikkelen in werk/carrière, vraag dan je werkgever om een scholingsbudget.
 • Ben je toe aan heroriëntatie rond je baan, vraag dan je werkgever om een financiële ondersteuning.
 • Heb je een uitkering, vraag dan de uitkeringsinstantie, UWV, gemeente of je werkgever of je in aanmerking komt voor een re-integratiebudget.
 • Heb je een eigen bedrijf en wil je begeleiding bij je werk, onderzoek dan in hoeverre je vanuit je bedrijf de kosten kunt betalen, met de mogelijke aftrekposten van dien.

Verder over vergoedingen…

 

Gestalttherapie

 

 • Therapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed.
 • Zie het overzicht van zorgwijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie#vergoedingen.
 • Check voor de zekerheid bij je verzekeraar en vermeld dat Geertsen Consultancy lid is van de beroepsvereniging NVAGT onder de koepel NAP en AGB-code zorgverlener 94-0111278.
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
 • Indien je een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) hebt, kan dat misschien (mede) gebruikt worden voor de therapiekosten.
 • Zowel bij therapie als bij coaching zijn werkgevers (i.v.m. Arbowetgeving) vaak bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.
 • (Deels) niet vergoede facturen zijn als persoonlijke aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting (er geldt een drempelbedrag). Een doorverwijzing van je huisarts geeft de aftrekpost extra legitimiteit.

 

Coaching, leertherapie en supervisie

 

 • Ook de kosten voor coaching, leertherapie en supervisie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).
 • Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, zijn coaching, leertherapie en supervisie als beroepskosten aftrekbaar van de winst.
 • Je werkgever heeft misschien een scholingsbudget waar je een beroep op kan doen.
 • Is coaching of supervisie je door je werkgever aangeraden en/of aangeboden, dan is het gebruikelijk dat wij een offerte voor je werkgever maken.

 

Wie de kosten ook vergoedt, in het licht van mijn geheimhoudingsethiek zal ik zonder jouw inhoudelijke toestemming nooit vertrouwelijke informatie over je verstrekken.

 

Verhindering/ annuleren van afspraken 

Bij verhindering moet er twee werkdagen (tenminste 48 uur het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd, via een mailbericht of via het tel. nummer 035-6281702, anders wordt deze in rekening gebracht. Heb je een afspraak afgezegd, dan dien je zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken brengen wij het consult in rekening.

 

Klachten

Klachten over de behandeling kunt je het beste met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert jouw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kun je de mogelijkheden overwegen die genoemd worden op deze pagina: www.nvagt-gestalt.org

 

Vrijwaring / disclaimer

Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan bij het samenstellen van deze website. De site wordt regelmatig bijgesteld en hierdoor kunnen er verbeteringen worden aangebracht. Echter, er kunnen fouten of onzorgvuldigheden in staan waarvoor we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Geertsen Consultancy kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die op enige wijze voort kan komen uit het gebruik van deze site of delen daarvan. Controleer daarom zorgvuldig de op de site vermeld staande informatie voordat je op basis van deze informatie handelt.

 

Is er wetenschappelijk bewijs dat je lichaam minder pijn-impulsen ontvangt wanneer je partner nabij is? Kijk naar deze conclusie na hersenonderzoek. Soothing the Threatened Brain

Welke vier negatieve gedragspatronen leiden tot het beëindigen van een relatie? Kun je gedrag veranderen, zodat je je relatie gezonder wordt? Four Horsemen of the Apocalypse - The Gottman Institute

Emoties worden vaak gevreesd en vermeden, omdat ze zo pijnlijk zijn. Dus waarom zou je je dan focussen op emoties? Omdat emoties je letterlijk helpen te “overleven”, je in te leven in anderen, je aan te passen aan veranderingen en wensen in je leven? Alfred & Shadow

Bestaat er zo iets als vertrouwen in elke relatie? De tekst is zeker zo belangrijk als het beeld. “Why trust is worth it”

Werken als man in een man-vrouw reIatie aan oplossingen of  werken aan luisteren? It's Not About The Nail

Wat is zo’n apparaat jou waard? The Manslater: (Woman Language Translator)

•Beter wel of liever geen liefde ervaren? Hans Teeuwen – “De liefde”,  gedicht op you tube

Innerlijke kracht onderscheidt zich. Dare change - positive Motivation

Weet kennis, geduld, humor en discipline de ergste zwarte hond te overwinnen? Leven met de zwarte hond die depressie heet

Hoe emoties hun plaats aan het controlepaneel in onszelf hebben. Inside out the trailer

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=ogb4a-snXP0

 

Greenberg zet zijn benadering van psychotherapie en zijn gedachten over andere therapeutische benaderingen uiteen en geeft zijn mening over de therapie industrie als geheel. New Therapist - Les Greenberg on emotionally focused  therapy

Thich Hanh’s four mantras, oprah Winfrey Network

Hoe verschillen empathie en sympathie en pijn van iemand verminderen? Brene Brown on Empathy

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl