Individuele begeleiding van jongeren

In onze praktijk begeleiden we individuele volwassenen, echtparen en groepen. We begeleiden ook individueel jongeren. Dit doet Johan met zijn expertise en jarenlange ervaring in het onderwijs.

Problemen van jongeren kunnen zich voordoen op het gebied van:

 

 • Leer- en studieproblematiek, o.a. concentratie- en aandachtproblemen, leren leren, onderpresteren, planningsproblemen, omgaan met hoogbegaafdheid, motivatieproblemen en uitstelgedrag, faalangst, omgaan met dyslexie, adhd en pdd-nos, omgaan met beeld denken.
 • Gevoel, bijv. onzekerheid, (faal)angst, lusteloosheid, moeheid, hoog gevoeligheid, impulsiviteit, boosheid en uit deze gevoelens voortkomend gedrag.
 • Sociale omgang, zoals verlegenheid, gepest worden, pesten en aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.
 • Zingevingsvragen, nieuwe inspiratie zoeken, keuzes maken m.b.t. richting van ontwikkeling.
 • Handelingsverlegenheid, hoe om te gaan met problemen thuis of in de schoolsituatie.

 

Het kan zijn dat uw kind al voor langere tijd niet lekker in zijn/haar vel zit, snel overprikkeld is en een gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Schoolprestaties kunnen achteruit gaan en/of er ontstaan problemen met sociale contacten. Ik ga op zoek naar de onderliggende oorzaak en bied praktische oplossingen voor de problemen. De duur van de onderwijskundige, remediale hulp en psychologische behandeling (therapie) is afhankelijk van de vraag en klacht.

Ik deed brede ervaring op in het voortgezet onderwijs als:

 

 • docent Nederlands en Engels
 • brugklascoördinator
 • mentor en studiebegeleider
 • docent remedial teaching
 • begeleider van leerlingen met PDD-NOS of autisme
 • intermediair tussen ouder en kind

 

Jongeren worden individueel geholpen. Soms zijn gesprekken met ouders belangrijk. Tijdens oudergesprekken is er aandacht voor de gezinssituatie en staat het stimuleren van positief opvoeden centraal en worden vaardigheden aangeleerd om probleemgedrag bij het kind te voorkomen. Ouders krijgen handige adviezen en in dien nodig materialen om thuis mee aan de slag te gaan. Soms is het gewenst ook contact met school te zoeken. De leerkrachten kunnen dan helpen om bepaalde processen bij het kind te stimuleren, zoals het toepassen van concentratie-technieken.

Doel is dat het kind leert zichzelf aan te sturen, waardoor het beter gaat functioneren op school en thuis (rust, overzicht, hogere cijfers, betere contacten met leerkrachten). Leerproblemen verminderen en eventuele leerachterstanden worden ingehaald.

 

 

 

Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy - Hilversum & Hoogeveen
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl