Individuele therapie

Individuele therapie geeft je de mogelijkheid om je emoties, gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Je kunt beter je eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij je passen.

 

Individuele therapie kan helpen bij:

 

  • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • contactproblemen
  • depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
  • opvoedingsproblemen
  • relatieproblemen
  • rouwverwerking
  • zingevingsvragen
  • stress en burn-out

 

Gelukkig rust er op “in therapie gaan” geen taboe meer. Het is een moedige stap om met jezelf aan de slag te gaan, als je niet tevreden bent met hoe zaken gaan of met hoe je je voelt in je leven. Het is moedig om je worsteling aan te pakken met levensvragen, problemen, angst, verdriet waar je zelf, ook niet met behulp van je omgeving, uit komt.

 

De kern van waaruit ik werk in mij therapie is Gestalttherapie. Die therapievorm, ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw, is de basis van waaruit veel andere therapie-richtingen zich nadien ontwikkeld hebben. In verschillende daarvan heb ik me bekwaamd (zie ook mijn cv) en deze gebruik ik in mijn werk zoals op dat moment het meest passend is.

 

Contact

 

Een belangrijk kenmerk van Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van het proces van contact maken, contact vermijden of contact verbreken. Het gewaarzijn (mindfullness zeggen we nu) van je lichaam, je emoties, je gedachten en je gedrag opent immers de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken. Om je eigen creatieve manier te vinden, om je worsteling drastisch te verminderen, je levenslust te vergroten op meerdere terreinen van je leven verbeteringen te bereiken.

 

Omgaan met de werkelijkheid

 

Behalve het contact maken vanuit wie je bent als een geheel levend wezen (holistisch perspectief) richt ik me in therapie op jouw beleving van je werkelijkheid. “De werkelijkheid” is geen objectief en voor iedereen gelijk gegeven, maar juist subjectief, persoonlijk en afhankelijk van hoe ze bekeken wordt (fenomenologisch perspectief). Wat zijn jouw overtuigingen over wie je bent en over hoe ‘de’ wereld in elkaar steekt?

Bewustwording daarvan vergroot je vermogen verantwoordelijkheid te nemen, achter (nieuwe) keuzes te gaan staan, ander gedrag uit te proberen.

Aan je eigen werkelijkheid kom je niet zomaar. Die is alleen te doorgronden binnen een specifieke context of situatie (veldtheoretische perspectief). Het steeds meer comfortabel in je eigen werkelijkheid gaan staan en van daaruit handelen is het metaliserende perspectief van mijn therapie.

 

 

 

Geertsen Consultancy - FamilieopstellingenFamiliepatronen

 

Ergens heb je geleerd te denken wat je denkt, te voelen wat je voelt en te reageren in het moment zoals je doet. Dat wordt sterk bepaalt door de familie waaruit je voortkomt en waarin je je bevindt (systemisch perspectief). Familieopstellingen en bewustzijn van dat systeem gebruik ik veel in mijn individuele therapie.

 

Samen onderzoeken we hoe het deel zijn van jouw familiesysteem je geprogrammeerd heeft. We gaan ontdekken hoe je, terwijl je gezond verbonden ben met je familie, je toch tegelijkertijd meer je eigen kracht en uniciteit kunt komen.

 

 

 

Omgang met emotiesGeertsen Consultancy - emoties

 

Emoties bepalen sterk iemands handelen. Soms zijn er (te) veel emoties, soms zijn emoties ver weg gestopt. Het toelaten en spontaan uiten van je emoties geeft energie, als je emoties blokkades zijn kost dat veel energie en belemmeren ze je contact met anderen.

In de tekenfilm “inside out” (de trailer op youtube is heel verhelderend) wordt de werking van emoties heel duidelijk. In het filmpje “Alfred & shadow” ook. In mijn contact met jou als cliënt zijn emoties steeds in mijn focus.

 

 

 

 

Werkwijze

 

Omdat ik als therapeut mijn persoon en mijn levenservaring inbreng, in het contact met jou als cliënt, is mijn therapie werkelijk persoonlijke therapie. Er is geen vaste en uniforme methodiek van gestalttherapie en er zijn ook geen "behandelprotocollen" of een vaststaand aantal behandelsessies. Binnen het hierboven geschetste kader is de persoon van mij als therapeut samen met de persoon van jou als cliënt de belangrijkste bepalende factor voor het therapeutisch proces, zonder vooraf vaststaande structuur.

In de therapie experimenteren we met nieuwe vormen van contact maken. De concrete contactvormen waarmee we in een concrete situatie experimenteren zijn afhankelijk van jou als persoon. Ik werk graag met verwoorden van belevingen, representatie-figuren, schema’s, innerlijke dialogen, stoelenwerk, huiswerkopdrachten, lichaamswerk, polariteiten, ervaringen uitvergroten, dat wat in het creatieve moment ontstaat, enz.

 

Hoe lang duurt een therapie?

 

De duur van een therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van je problemen, wensen en mogelijkheden. In het begin zal ik proberen de vermoedelijke duur van de therapie met je te bespreken. Later kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of dat de therapie korter duurt dan verwacht.

 

Welke afspraken maak je?

 

De therapie begint met een kennismakingsgesprek. Mocht na 30 minuten blijken dat er geen klik is, dan zijn die eerste 30 minuten gratis. Daarop volgt de intakefase waarin je bespreekt wat je met de therapie wilt bereiken en welke manier van werken daarvoor het beste is. Daarnaast maken we afspraken over de frequentie en kosten. In sommige gevallen vergoedt je ziektekostenverzekeraar een deel van de kosten.

 

Meer informatie vind je ook bij:

 

Bekijk op youtube:

 

 

 

 

Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy - Hilversum & Hoogeveen
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl