Info

Prijzen voor therapie

Prijslijst voor zakelijke coaching

Vergoedingen

Verhindering, klachten en AVG

verhelderende links

_________________________________________________________________________________________________

 

Consult/sessie                            Tijd                          Prijs excl. BTW                  Prijs incl. BTW

 

Consult individuele therapie         90 min                      € 170,25                              € 206,00

 

Consult relatietherapie met

2 personen en 1 therapeut           90 à 120 min            € 121,90 per uur                  € 147,50/u (€ 295,00/2u)

 

Telefonisch en e-mail consult       15 min                      € 28,40                                € 34,35

 

 

Toeslag voor de avonduren: 10%.

Als een sessie langer dan 90 min. duurt, dan stijgt de prijs evenredig.

Voor oriënterende gesprekken of intake-gesprekken gelden dezelfde tarieven als voor gewone consulten/sessies.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Wijze van betalen en eventueel declareren:

 

De kosten worden achteraf rechtstreeks bij jou in rekening gebracht. Een klein deel van dat bedrag is terug te vragen bij de aanvullende ziektekosten verzekering (alternatieve zorg). Meestal is er ook een maximum aan het totaal bedrag dat uitgekeerd wordt. Je kunt dit informeren bij je verzekering. Het geldt voor Gestalttherapie NVAGT AGB code zorgverlener 90028185 en praktijkcode 90007120.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Prijslijst voor zakelijke coaching

 

Zakelijke diensten per uur (sessies van minimaal 6 kwartier) excl. BTW.

 

Businesscoaching            € 143,00/uur

 

Supervisie                        € 113,50/uur

 

Toeslag voor avonduren +10%

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Mogelijkheden met zakelijke kosten om te gaan.

 

 • Wil je je verder ontwikkelen in werk/carrière, vraag dan je werkgever om een scholingsbudget.
 • Ben je toe aan heroriëntatie rond je baan, vraag dan je werkgever om een financiële ondersteuning.
 • Heb je een uitkering, vraag dan de uitkeringsinstantie, UWV, gemeente of je werkgever of je in aanmerking komt voor een re-integratiebudget.
 • Heb je een eigen bedrijf en wil je begeleiding bij je werk, onderzoek dan in hoeverre je vanuit je bedrijf de kosten kunt betalen, met de mogelijke aftrekposten van dien.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Verder over vergoedingen…

 

Gestalttherapie

 

 • Therapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed.
 • Zie het overzicht van zorgwijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie#vergoedingen.
 • Check voor de zekerheid bij je verzekeraar en vermeld dat Geertsen Consultancy lid is van de beroepsvereniging NVAGT onder de koepel NAP en AGB-code zorgverlener 9002815 en praktijkcode 90007120.
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
 • Indien je een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) hebt, kan dat misschien (mede) gebruikt worden voor de therapiekosten.
 • Zowel bij therapie als bij coaching zijn werkgevers (i.v.m. Arbowetgeving) vaak bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.
 • (Deels) niet vergoede facturen zijn als persoonlijke aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting (er geldt een drempelbedrag). Een doorverwijzing van je huisarts geeft de aftrekpost extra legitimiteit.

 

Coaching, leertherapie en supervisie

 

 • Ook de kosten voor coaching, leertherapie en supervisie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).
 • Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, zijn coaching, leertherapie en supervisie als beroepskosten aftrekbaar van de winst.
 • Je werkgever heeft misschien een scholingsbudget waar je een beroep op kan doen.
 • Is coaching of supervisie je door je werkgever aangeraden en/of aangeboden, dan is het gebruikelijk dat wij een offerte voor je werkgever maken.

 

Wie de kosten ook vergoedt, in het licht van mijn geheimhoudingsethiek zal ik zonder jouw inhoudelijke toestemming nooit vertrouwelijke informatie over je verstrekken.

 

Zakelijke diensten per uur (sessies van minimaal 6 kwartier) excl. BTW

 

Businesscoaching                                               € 143,00/uur

 

Supervisie                                                           € 113,50/uur

 

Toeslag voor avonduren                                     +10%

 

 

Mogelijkheden met zakelijke kosten om te gaan.

 

 • Wil je je verder ontwikkelen in werk/carrière, vraag dan je werkgever om een scholingsbudget.
 • Ben je toe aan heroriëntatie rond je baan, vraag dan je werkgever om een financiële ondersteuning.
 • Heb je een uitkering, vraag dan de uitkeringsinstantie, UWV, gemeente of je werkgever of je in aanmerking komt voor een re-integratiebudget.
 • Heb je een eigen bedrijf en wil je begeleiding bij je werk, onderzoek dan in hoeverre je vanuit je bedrijf de kosten kunt betalen, met de mogelijke aftrekposten van dien.

Verder over vergoedingen…

 

Gestalttherapie

 

 • Therapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed.
 • Zie het overzicht van zorgwijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie#vergoedingen.
 • Check voor de zekerheid bij je verzekeraar en vermeld dat Geertsen Consultancy lid is van de beroepsvereniging NVAGT onder de koepel NAP en AGB-code zorgverlener 90028185 en praktijkcode 90007120.
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
 • Indien je een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) hebt, kan dat misschien (mede) gebruikt worden voor de therapiekosten.
 • Zowel bij therapie als bij coaching zijn werkgevers (i.v.m. Arbowetgeving) vaak bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.
 • (Deels) niet vergoede facturen zijn als persoonlijke aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting (er geldt een drempelbedrag). Een doorverwijzing van je huisarts geeft de aftrekpost extra legitimiteit.

 

Coaching, leertherapie en supervisie

 

 • Ook de kosten voor coaching, leertherapie en supervisie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).
 • Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, zijn coaching, leertherapie en supervisie als beroepskosten aftrekbaar van de winst.
 • Je werkgever heeft misschien een scholingsbudget waar je een beroep op kan doen.
 • Is coaching of supervisie je door je werkgever aangeraden en/of aangeboden, dan is het gebruikelijk dat wij een offerte voor je werkgever maken.

 

Wie de kosten ook vergoedt, in het licht van mijn geheimhoudingsethiek zal ik zonder jouw inhoudelijke toestemming nooit vertrouwelijke informatie over je verstrekken.

 

Verhindering/ annuleren van afspraken 

Bij verhindering moet er voor therapie, coaching of supervisie (workshop zie hieronder) twee werkdagen (tenminste 48 uur het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd, via een mailbericht of via het tel. nummer 035-6281702, anders wordt deze in rekening gebracht. Heb je een afspraak afgezegd, dan dien je zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken brengen wij het consult in rekening.

 

Verhindering voor workshops en betalingsvoorwaarden

De kosten bedragen € 250,- per weekend. Deze prijs is inclusief BTW, koffie en thee en exclusief verblijfskosten.  Een niet-opstellende deelnemer die je meebrengt, betaalt € 90,-.

Pas na betaling van € 250,- is je plaats zeker. Therapeuten die hun deelnemende cliënten vergezellen en ondersteunen betalen niet.

Nadat je je hebt aangemeld en de reserveringskosten van € 75,-  ontvangen zijn, word je opgebeld voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Trek je je direct na het kennismakingsgesprek terug of lijkt de workshop ons inziens op dit moment niet passend voor je, dan ontvang je je € 75,- retour.

Annuleer je jouw deelname later dan één maand voor de workshop dan betaal je € 250,-. Je kunt in overleg met ons je plaats door iemand anders laten innemen. In geval van overmacht is inhalen op een later tijdstip mogelijk. In deze beide gevallen betaal je dan € 100,- in plaats van € 250,-.

De werkwijze en het proces dat ontstaat, maken het noodzakelijk dat je de gehele workshop aanwezig bent.

 

Klachten

Klachten over de behandeling kunt je het beste met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert jouw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kun je de mogelijkheden overwegen die genoemd worden op deze pagina: www.nvagt-gestalt.org

 

Vrijwaring / disclaimer

Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan bij het samenstellen van deze website. De site wordt regelmatig bijgesteld en hierdoor kunnen er verbeteringen worden aangebracht. Echter, er kunnen fouten of onzorgvuldigheden in staan waarvoor we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Geertsen Consultancy kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die op enige wijze voort kan komen uit het gebruik van deze site of delen daarvan. Controleer daarom zorgvuldig de op de site vermeld staande informatie voordat je op basis van deze informatie handelt.

 

Website

Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan bij het samenstellen van deze website. De site wordt regelmatig bijgesteld en hierdoor kunnen er verbeteringen worden aangebracht. Echter, er kunnen fouten of onzorgvuldigheden in staan waarvoor we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Geertsen Consultancy kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die op enige wijze voort kan komen uit het gebruik van deze site of delen daarvan. Controleer daarom zorgvuldig de op de site vermeld staande informatie voordat je op basis van deze informatie handelt.

 

E-mail

De informatie verzonden met E-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Geertsen Consultancy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

 

Privacy statement

 

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a.  opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..

 

1. Naam / bedrijf

Lies Geertsen en Johan Oostindie zijn binnen het bedrijf Geertsen Consultancy werkzaam als Gestalttherapeut/ relatietherapeut/supervisor/coach en/of biedt begeleidingskunde/begeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikken Lies Geertsen en Johan Oostindie over uw persoonsgegevens die via de website van verschillende beroepsverenigingen of via de mail beschikbaar zijn gekomen.

 

2. Deze persoonsgegevens betreffen:

• NAW-gegevens  (naam, adres, woonplaats)

• eventueel bedrijfsgegevens

• e-mailadres

• geslacht

• eventueel functie

• eventueel werkgever

 

3. Doel verwerkingen

Geertsen Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening

• Voor het sturen van facturen

• Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden

 

4. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van een (digitale) nieuwsbrief of (vak)inhoudelijk informatie, de facturen of anderszins.  Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem dan telefonisch of via e-mail contact op.

 

6. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

7. Beroepsgeheim

Naast genoemde persoonsgegevens maken we tijdens sessies met klanten handgeschreven aantekeningen. Onze aantekeningen zijn vertrouwelijk en worden niet gedeeld met anderen.  Zij vallen onder ons beroepsgeheim en dienen voor ons als geheugensteun tijdens het traject .  Het betreft oa sessieverslagen, vorderingen, opdrachten.  Deze worden na 7 jaar vernietigd.

 

 

Is er wetenschappelijk bewijs dat je lichaam minder pijn-impulsen ontvangt wanneer je partner nabij is? Kijk naar deze conclusie na hersenonderzoek. Soothing the Threatened Brain

Bestaat er zo iets als vertrouwen in elke relatie? De tekst is zeker zo belangrijk als het beeld. “Why trust is worth it”

•You are probably a bit of a blamer - most of us are. But why should we give it up? Brené Brown – “On Blame”, 

Hoe emoties hun plaats aan het controlepaneel in onszelf hebben. Inside out the trailer

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=ogb4a-snXP0

 

Hoe verschillen empathie en sympathie en pijn van iemand verminderen? Brene Brown on Empathy

Welke vier negatieve gedragspatronen leiden tot het beëindigen van een relatie? Kun je gedrag veranderen, zodat je je relatie gezonder wordt? Four Horsemen of the Apocalypse - The Gottman Institute

Werken als man in een man-vrouw reIatie aan oplossingen of  werken aan luisteren? It's Not About The Nail

Innerlijke kracht onderscheidt zich. Dare change - positive Motivation

Greenberg zet zijn benadering van psychotherapie en zijn gedachten over andere therapeutische benaderingen uiteen en geeft zijn mening over de therapie industrie als geheel. New Therapist - Les Greenberg on emotionally focused  therapy

Emoties worden vaak gevreesd en vermeden, omdat ze zo pijnlijk zijn. Dus waarom zou je je dan focussen op emoties? Omdat emoties je letterlijk helpen te “overleven”, je in te leven in anderen, je aan te passen aan veranderingen en wensen in je leven? Alfred & Shadow

Wat is zo’n apparaat jou waard? The Manslater: (Woman Language Translator)

Weet kennis, geduld, humor en discipline de ergste zwarte hond te overwinnen? Leven met de zwarte hond die depressie heet

Thich Hanh’s four mantras, oprah Winfrey Network

Geertsen Consultancy - Hilversum & Hoogeveen
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl