De opleiding individueel systemisch werk

In je werk de methodiek van familieopstellingen gebruiken zonder een groep representanten! Kan dat?

 

Hulpverleners professionaliseren zich in de systemisch-gerichte manier van kijken, denken en handelen door de opleiding individueel systemisch werken te volgen. Doel is het effectief gebruik maken van technieken en instrumenten uit het familieopstellingen gedachtegoed. De opleiding integreert theoretische kennisoverdracht en demonstraties met ervaringsgericht oefenen en daarna uitproberen, terwijl je invoelend creatief bent met het cliëntsysteem.

 

De opzet van de opleiding

 

A.

Gedurende tweemaal een opstellingsweekend in een groep een opstelling doen vanuit een vraag over eigen familiesysteem. (2 x 2 hele dagen van 9 uur)

 

B.

Twee maal representant zijn in een opstellingsweekend in een groep waar cliënten hun opstelling doen vanuit een vraag over hun familiesysteem. Meedoen, observeren, vragen en opmerkingen noteren. (2 x 2 hele dagen van 9 uur)

 

C.

Vier maal een opleidingsdag (á 8 uur) waarin steeds één van de volgende modules worden behandeld:

 

1) Individuele opstellingen en het therapeutisch gebruik van genogrammen. Inzicht in de therapeutische werking bij het verzamelen van de feitelijke en soms relationele informatie over de familiecontext van de cliënt. Welk therapeutisch proces speelt zich af als de cliënt deze feiten (mee)deelt en het morfogenetische veld zich opent als een landkaart waarbinnen de reis door de familiegeschiedenis wordt gemaakt? Welke interventies zijn mogelijk en welke therapeutische doelen worden daarmee gediend? Maar we bekijken ook heel concreet hoe je een genogram construeert. Theorie wordt aangereikt en aan de hand van opdrachten ervaar je het gebruik van genogrammen in de positie van therapeut èn client.

 

2) Individuele opstellingen met gebruik van sjablonen en figuren.

Welke mogelijkheden zijn er om met behulp van materiaal een projectieproces bij  de cliënt op gang te brengen? Welke technieken bestaan er en hoe stimuleren die de gewaarwording? Hoe bereik je dat de cliënt een diagnose waarneemt en ervaart én een gezonde balans in het familiesysteem ervaart? Welk soort opstellingen zijn met welk materiaal mogelijk? Ervaren en experimenteren, samen reflecteren en evalueren op deze dag leidt tot creativiteit, verdieping en uitbreiding van het  instrumentarium van de deelnemers.

 

3) Individuele opstellingen met behulp van imaginaties.

Wanneer werkt een therapeut met imaginaties en wanneer niet? Met welke interventies kunnen we een lichte trance bij de cliënt bewerkstelligen, zodat de focus op het onbewuste wordt vergroot en het contact met het 'familiesysteem-  geheugen' sterker wordt? In welke fase van het therapeutisch proces zijn welk soort  imaginaties het meest vruchtbaar? Op deze dag wordt informatie over hypnotisch taalgebruik bij opstellingen gegeven en wordt ermee geoefend. We kijken ook naar de relatie tussen imaginatie en het gebruik van sjablonen en ander materiaal. Al doende proberen we uit wat werkzaam is en wat bij jou als therapeut past.

 

 4) De "Hinbewegung" / “Reaching-out movement" in individuele opstellingen.

 Om te overleven heeft een mensenkind het nodig verzorgd, waargenomen en  gerust gesteld te worden en te ervaren dat het erbij hoort. Daarom doet een kind  een relatieaanbod en merkt het dat zijn behoeftes bevredigd worden. Wordt het relatieverzoek niet of slechts gedeeltelijk beantwoord en is er steeds maar weer afwijzing en een gevoel van hulpeloosheid dan betekent het dat het kind niet bij machte is om uit zijn omgeving te krijgen wat het nodig heeft. Omdat het kind nog  geen verbale taal heeft om zijn gevoelens uit te drukken, wendt het zich (letterlijk en  figuurlijk) af of klampt juist aan.

Dit proces wordt gezien als de basis voor het patroon van secundaire gevoelens/emoties en heet "unterbrochen Hinbewegung". Gevolg hiervan is een gebrek aan  ondernemingslust (berusting, resignatie), depressie, angst (eigenlijk 'levens'angst),  het niet aangaan van relaties/bindingen en/of het gevoel in het niets te willen  oplossen, te verdwijnen. Het fenomeen van de Hinbewegung (ervaringen rond hechting en binding zowel  emotioneel, op het gebied van intimiteit als seksueel   vormt een belangrijke basis in het opstellingswerk. Wat weten we hierover? Hoe  kan met dit basisgegeven gewerkt worden in een individuele setting? Kunnen we   gebruik maken van  “kernzinnen”, procedures, Festhaltetherapie en/of zijn er andere  vormen? Genoeg stof om een dag lang te onderzoeken en te ervaren.

 

D.

Viermaal supervisie in een kleine groep. (3 x 3 uur en 1 x 5 uur)

 

E.

Viermaal intervisie min. 4 uur over eigen cliëntensysteem casus. Inbreng bestaat uit verslag van eigen casus vooraf en leerreflectie en vragen na de bijeenkomst. (+ 2 uur)

 

Tijdsinvestering en kosten

Totale tijdsinvestering van het hele traject: in groep 128 uur, 12 uur intervisie, individueel: + 25 uur. De totale kosten:

€ 1650,00 per persoon exclusief BTW.

 

Cursusmateriaal

Over een aantal theoretische en praktische aspecten van de behandelde technieken en methoden worden hand-outs verstrekt.

 

Bewijs van deelname

Aan het einde van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat. Deelname kan gebruikt worden als opleiding voor ECP, NVAGT, EAGT en DGfS.

 

Tijd en plaats

Data en werktijden (volledige dag) in overleg. De werkwijze en het proces dat ontstaat maken het noodzakelijk dat je de gehele opleiding dag aanwezig bent. De opleidings-dagen vinden plaats in Hilversum (max 15 min lopen van het station en met voldoende parkeergelegenheid).

 

Deelnemers en aanmeldingsvoorwaarden

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij therapeutisch werkzaam zijn en tenminste drie jaar beroepservaring hebben in het behandelen, begeleiden of coachen van cliënten.

Er nemen minimaal 6 en maximaal 15 personen deel.

 

Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy - Hilversum & Hoogeveen
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl