Supervisie, leertherapie en coaching

Voor alle beroepsgroepen geef ik erkende supervisie. Ik ben daarvoor ook erkend door de Landelijke Vereniging voor supervisie en coachen (LVSC). (https://www.lvsc.eu/)

 

Voor therapeuten geef ik ‘erkende supervisie’ en leertherapie zowel passend bij hun opleiding als opleidingen overstijgend vanuit mijn erkenningen bij:

 

Supervisie betekent dat je een deskundig iemand vraagt om "over je schouder" mee te kijken naar wat je doet. Voor professionals die met mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen ambitie, voorkeuren en gedragingen niet door te laten werken in contacten met de cliënten. Supervisie leert je daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen.

Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat je doet en waarom; zicht te hebben op welke situaties je problemen opleveren; waar dit mee te maken kan hebben; hoe je hiermee omgaan en welke alternatieven er zijn. Als je met bepaalde regelmaat over dit soort zaken na denkt, ontwikkel je hoofdvaardigheden ten behoeve van je professionaliteit, te weten:

  • je verruimt je vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken;
  • je leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in houding, gedrag en vaardigheden liggen;
  • je vergroot je vermogen tot zelfstandig leren;
  • je verkrijgt meer zicht op jezelf zoals beschreven bij individuele therapie;
  • je wordt je meer bewust van zingevingsvragen en weet antwoorden in handelingen vorm te geven.

 

In supervisie staat het regelmatige nadenken of reflecteren voorop. Je komt als supervisant met jezelf in gesprek en brengt onder woorden wat je beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdek je wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die je als moeilijk ervaart.

 

Supervisie is een begrip uit de zorgverlening. In andere sectoren wordt dit coaching genoemd. Binnen de zorgverlening wordt supervisie sterk geadviseerd, omdat we allemaal te maken hebben met onze eigen "blinde vlekken" wanneer we met anderen van doen hebben. Ook wordt iemand vaak - zonder dit in het bewustzijn te hebben of er iets aan te kunnen doen - in de "lege plekken" van het systeem van de ander getrokken. Op zo'n moment reageer je volgens de regels van dit andere systeem, zit je in een parallel proces en word je onbewust onvrij in je denken en handelen.

"Over je schouder mee laten kijken" naar wat je doet met een ander kan dus betekenen dat je meer zicht krijgt op jezelf en de relatie tussen jou en de ander, maar ook meer mogelijkheden krijgt aangereikt om met de ander om te gaan.

 

De supervisie kan individueel gegeven worden, maar ook in groepsverband.

 

Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy - Hilversum & Hoogeveen
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan
Geertsen Consultancy Slogan

Geertsen Consultancy

Hobbemalaan 1

1213EZ Hilversum

 

Brinkstraat 30 (recent 2e adres)

7901LA Hoogeveen

 

Telefoon:

035-6281702

 

E-mail: l.geertsen@geertsenconsultancy.nl

info@geertsenconsultancy.nl

j.oostindie@geertsenconsultancy.nl